Udział dyrektora oraz przewodniczącego Rady NCN w spotkaniu z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego


poniedziałek, 17 maja 2021

Siedemnastego maja 2021 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz prof. Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego.