Udział dyrektora oraz przewodniczącego Rady NCN w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP


sobota, 29 maja 2021

Dwudziestego dziewiątego maja 2021 r.  prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz prof. Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN wzięli udział w zdalnym posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP.