Kalendarz wydarzeń


  1. Posiedzenie Rady NCN

    środa, 5 września 2018

    W dniach 5 i 6 września 2018 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady NCN. »


  2. Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri

    środa, 5 września 2018

    W dniach 3-5 września w Warszawie odbywało się posiedzenie komisji konkursowej w sprawie utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Polsce. Wzięli w nim udział dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, przewodniczący Rady NCN prof. Janusz Janeczek, członek Rady NCN prof. Marek Żukowski oraz p.o. dyrektor dr Marcin Liana. »