Kalendarz wydarzeń


  1. Polsko-Brytyjskie Forum Naukowe

    czwartek, 13 września 2018

    W dniach 13-14 września prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w Polsko-Brytyjskim Forum Naukowym (YESI) w Warszawie. »


  2. Udział prof. Marka Żukowskiego w Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki

    czwartek, 13 września 2018

    W dniach 12-13 września prof. Marek Żukowski, członek Rady NCN, wziął udział w Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki we Wrocławiu. »