Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora NCN w Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Akademickiego

    niedziela, 30 września 2018

    Trzydziestego września dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki wziął udział  w uroczystości Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Akademickiego, która odbyła się w Warszawie. »