Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora NCN w spotkaniu Science Europe

    wtorek, 2 października 2018

    W dniach 2-3 października dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki brał udział w cyklicznym spotkaniu organizacji Science Europe, które odbyło się w Brukseli. »