Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora NCN w spotkaniu Science Europe

    środa, 3 października 2018

    W dniach 2-3 października dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki wziął udział w cyklicznym spotkaniu organizacji Science Europe, które odbyło się w Brukseli. »