Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora NCN i przewodniczącego Rady NCN w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP

    czwartek, 15 listopada 2018

    W dniach 15-16 listopada 2018 r. dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki oraz przewodniczący Rady NCN prof. Janusz Janeczek wzięli udział w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Prof. Zbigniew Błocki przedstawił zgromadzonym informacje na temat tzw. Planu S. Gospodarzem spotkania był Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. »


  2. Udział zastępcy dyrektora w obchodach 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

    czwartek, 15 listopada 2018

    W dniach 15-16 listopada zastępca dyrektora dr Marcin Liana wziął udział w obchodach 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.  »