Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora NCN w posiedzeniu zgromadzenia plenarnego KRASP

    piątek, 16 listopada 2018

    W dniach 15-16 listopada dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki wziął udział w posiedzeniu zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.


  2. Udział zastępcy dyrektora w obchodach 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

    piątek, 16 listopada 2018

    W dniach 15-16 listopada zastępca dyrektora dr Marcin Liana wziął udział w obchodach 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.