Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora NCN w spotkaniu Science Europe w Brukseli

    środa, 21 listopada 2018

    W dniach 21-22 listopada dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki wziął udział w spotkaniu Science Europe General Assembly w Brukseli. »


  2. Udział zastępcy dyrektora w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych

    środa, 21 listopada 2018

    Dwudziestego pierwszego listopada zastępca dyrektora dr Marcin Liana wziął udział w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. »