Kalendarz wydarzeń


  1. Udział przewodniczącego Rady NCN w sympozjum Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society

    poniedziałek, 10 grudnia 2018

    Dziesiątego grudnia przewodniczący Rady NCN prof. Janusz Janeczek wziął udział w sympozjum Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society, towarzyszącym 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). Wydarzenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. »