Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora i przewodniczącej Rady NCN w posiedzeniach komisji sejmowych

    wtorek, 19 lutego 2019

    Dziewiętnastego lutego 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Nauki wzięli udział w posiedzeniach komisji sejmowych: Komisji Zdrowia, Komisji Edukacji, Nauki  i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. »