Kalendarz wydarzeń


  1. Udział przewodniczącej Rady NCN w zebraniu Nuclear Physics European Coordination Committee

    czwartek, 28 lutego 2019

    Dwudziestego ósmego lutego 2019 r. prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Nauki wzięła udział w zebraniu Nuclear Physics European Coordination Committee (NUPECC Task Force), które odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. »