Kalendarz wydarzeń


  1. Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

    wtorek, 12 marca 2019

    Dwunastego marca 2019 r. w siedzibie NCN odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie poprowadzili pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych. »