Kalendarz wydarzeń


  1. Udział przewodniczącej Rady NCN w NKN Forum

    środa, 20 marca 2019

    Dwudziestego marca 2019 r. prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN, wzięła udział w debacie na temat szkół doktorskich, organizowanej w ramach NKN Forum. Wydarzenie odbyło sie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. »