Kalendarz wydarzeń


  1. Udział zastępcy dyrektora NCN w posiedzeniu Komitetu Naukoznawstwa PAN

    wtorek, 26 marca 2019

    Dwudziestego szóstego marca 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Naukoznawstaw PAN w Warszawie.