Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora NCN w 3rd Interdisciplinary FNP Conference

    piątek, 12 kwietnia 2019

    W dniach 11-12 kwietnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w panelu Open Access 3rd Interdisciplinary FNP Conference w Warszawie. »


  2. Spotkanie przedstawicieli NCN i NCBiR

    piątek, 12 kwietnia 2019

    Dwunastego kwietnia 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN, członkowie Rady NCN: prof. dr hab. Jacek Kuźnicki i prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk oraz dr Marta Buchalska, koordynatorka dyscyplin NCN w dziale nauk ścisłych i technicznych, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które odbyło się w Warszawie. »