Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora NCN w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich

    wtorek, 3 września 2019

    W dniach 3-7 września 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania Towarzystwa Matematycznego w Krakowie.