Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrekcji oraz przewodniczącej Rady NCN w uroczystym otwarciu Centrów Dioscuri w Warszawie

    wtorek, 17 września 2019

    Siedemnastego września 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN oraz dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wzięli udział w uroczystości otwarcia dwóch pierwszych Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. »