Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora NCN w inauguracji roku akademickiego na UJ

    wtorek, 1 października 2019

    Pierwszego października 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w Inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. »


  2. Udział dyrektora i zastępcy dyrektora NCN w obchodach Dnia Jedności Niemiec

    wtorek, 1 października 2019

    Pierwszego października 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wzięli udział w obchodach Dni Jedności Niemiec zorganizowanych przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. »