Kalendarz wydarzeń


  1. Udział przewodniczącej Rady NCN w konferencji „Internationability of Polish Science and Higher Education”

    wtorek, 26 listopada 2019

    Dwudziestego szóstego listopada 2019 r. prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN, będzie moderować sesję "Współpraca ponad granicami" podczas konferencji „Internationability of Polish Science and Higher Education” organizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w Warszawie. »


  2. Udział dyrektora w zgromadzeniu ogólnym Rady Zarządzającej Science Europe

    wtorek, 26 listopada 2019

    W dniach 26-27 listopada 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w zgromadzeniu ogólnym Rady Zarządzającej Science Europe w Brukseli (Belgia). Podczas spotkania prof. Zbigniew Błocki został po raz trzeci wybrany na członka Rady Zarządzającej Science Europe. »