Kalendarz wydarzeń


  1. Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

    wtorek, 3 grudnia 2019

    Trzeciego grudnia 2019 r. w siedzibie NCN odbędą się warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych. »


  2. Udział przewodniczącej Rady NCN w European Regional Meeting of the Global Research Council

    wtorek, 3 grudnia 2019

    W dniach 3-4 grudnia 2019 r. prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN, weźmie udział w European Regional Meeting of the Global Research Council, organizowanym przez Science Europe oraz The Research Council of Norway, które odbędzie się w Oslo (Norwegia). »