Kalendarz wydarzeń


  1. Udział zastępcy dyrektora NCN w Balu AGH

    sobota, 11 stycznia 2020

    Jedenastego stycznia 2020 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN, wziął udział w Balu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. »