Kalendarz wydarzeń


  1. Udział zastępcy dyrektora NCN w posiedzeniu Senatu AGH

    poniedziałek, 20 stycznia 2020

    Dwudziestego stycznia 2020 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN, wziął udział w posiedzeniu Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z okazji uzyskania przez AGH statusu uczelni badawczej. »