Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora w zgromadzeniu ogólnym Rady Zarządzającej Science Europe

    środa, 22 stycznia 2020

    Dwudziestego drugiego stycznia 2020 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w zgromadzeniu ogólnym Rady Zarządzającej Science Europe w Brukseli. »