Kalendarz wydarzeń


  1. Udział prof. Ewy Majchrzak w Śląskim Festiwalu Nauki Katowice

    poniedziałek, 27 stycznia 2020

    W dniach 25-27 stycznia 2020 r. prof. Ewa Majchrzak, członkini Rady NCN, wzięła udział w 4. Śląskim Festiwalu Nauki Katowice. »


  2. Udział prof. Teresy Zielińskiej w posiedzeniu komitetu sterującego i rady naukowej CHIST-ERA

    poniedziałek, 27 stycznia 2020

    W dniach 27-28 stycznia prof. Teresa Zielińska, członkini Rady NCN, wzięła udział w posiedzeniu komitetu sterującego i rady naukowej sieci CHIST-ERA (CHIST-ERA Steering Committee & Scientific Advisory Board Meeting), które odbyło się w Pradze (Czechy). »