Kalendarz wydarzeń


  1. Udział Dyrektora oraz Przewodniczącej Rady NCN w posiedzeniu zgromadzenia plenarnego KRASP

    czwartek, 27 sierpnia 2020

    Dwudziestego siódmego sierpnia 2020 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz prof. Małgorzata Kossowska, Przewodnicząca Rady NCN wzięli udział w zdalnym posiedzeniu zgromadzenia plenarnego KRASP na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. »