Kalendarz wydarzeń


  1. Udział zastępcy dyrektora w spotkaniu w Agencji Badań Medycznych

    wtorek, 15 września 2020

    Piętnastego września 2020 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN, wziął udział w spotkaniu w Agencji Badań Medycznych w Warszawie »