Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora w zdalnym posiedzeniu Science Europe Governing Board

    czwartek, 1 października 2020

    Pierwszego października 2020 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w zdalnym posiedzeniu Science Europe Governing Board. »