Kod CSS i JS

Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum NaukiDz.U. 2019, poz. 1384 
20.07.2018Ustawa dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. 2018 poz. 1668 
20.07.2018Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. 2018 poz. 1669 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system naukiDz. U. 2010 Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (akt uchylony)Dz.U. 2018 poz. 87 
6.09.2001Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz.U. 2016 poz. 1764, z późn. zm. 
9.10.2000Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania AdministracyjnegoDz.U. 2017 poz. 1257, z późn. zm. 

Rozporządzenia Ministra właściwego ds. nauki

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
25.05.2021Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2021 poz. 995 
20.05.2020Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2020 poz. 943 
21.01.2020Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. z 2020 r. poz. 112 
09.09.2015Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2015 r. poz. 1381 
21.01.2014Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
8.08.2011Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 179, poz. 1069 
20.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
7.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCNDz. U. Nr 238, poz. 1585 
30.11.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCNDz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 
27.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. Nr 181, poz. 1223 
23.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCNDz. U. Nr 181, poz. 1220 
9.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 171, poz. 1154 

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TytułPobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN 
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN 

Zarządzenia Dyrektora NCN

DataTytułPobierz
13.10.202264/2022 – w sprawie zmiany w trybie oceny wniosków do POLONEZ BIS 
22.08.202251/2022 – w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
2.06.202232/2022 – zmiana zarządzenia nr 56/2020 dotyczącego zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki 
19.05.202230/2022 – szczegółowy tryb oceny raportów rocznych z realizacji projektów badawczych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu "Badania podstawowe" 
23.03.202221/2022 – szczegółowego trybu oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu "Badania podstawowe" 
15.03.202219/2022 – w sprawie zmiany trybu oceny wniosków w konkursach krajowych 
14.03.202218/2022 – w sprawie zmiany szczegółowego trybu oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS 
8.03.202216/2022 – w sprawie wprowadzenia szczegółowego trybu oceny merytorycznej wniosków wstępnych (preproposal) w międzynarodowych konkursach na projekty badawcze organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3 
23.02.202213/2022 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie „POLSKIE POWROTY 2021" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 
27.01.20225/2022 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 6 
24.01.20224/2022 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków w konkursie MINIATURA 
27.01.20223/2022 – w sprawie wprowadzenia trybu oceny dodatkowej konkursu Weave-UNISONO 
8.11.202169/2021 – w sprawie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia naruszenia zasad rzetelności naukowej i ubiegania się o fundusze na badania 
15.09.202155/2021 – w sprawie zmiany trybu oceny wniosków w konkursach krajowych 
30.08.202151/2021 – w sprawie wprowadzenia szczegółowego trybu oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS 
23.08.202148/2021 – w sprawie wprowadzenia trybu dodatkowej oceny merytorycznej Weave-UNISONO 
07.07.202143/2021 – w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla ekspertów krajowych 
28.04.202128/2021 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 5 
08.04.202124/2021 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 5 
30.03.202122/2021 – w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 66/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. 
17.03.202120/2021 – w sprawie określenia szczegółowego trybu oceny merytorycznej wniosków wstępnych (pre-proposal) w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3 
24.02.202115/2021 – w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przedsięwzięć wyłonionych w ramach konkursów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
28.01.20215/2021 – w sprawie imiennego powołania członków Komisji ds. Rzetelności Badań Naukowych 
28.01.20214/2021 – w sprawie powołania Komisji ds. Rzetelności Badań Naukowych 
30.12.2020104/2020 – w sprawie wprowadzenia zasad etycznych Ekspertów NCN 
28.12.2020102/2020 – w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania przez Ekspertów czynności zleconych przez NCN 
17.12.2020100/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu dodatkowej oceny merytorycznej rekomendowanych wniosków w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, "LAP") 
15.12.202095/2020 – w sprawie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze 
07.12.202094/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie "Profesura Gościnna NAWA" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 
07.12.202093/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach, którym przyznano finansowanie w programie "Polskie Powroty 2020 Edycja Covid-19" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 
16.11.202084/2020 – w sprawie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia naruszenia zasad rzetelności naukowej i ubiegania się o fundusze na badania 
15.09.202073/2020 – w sprawie wynagrodzeń ekspertów w konkursie POLS 
15.09.202072/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków z LAP 
13.08.202066/2020 – w sprawie ustalenia wynagrodzeń Ekspertów za prace wykonywane na rzecz Centrum 
12.08.202063/2020 – w sprawie ustalenia szczegółowego trybu oceny wniosków POLS 
01.07.202056/2020 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2020 dotyczącego zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN 
09.06.202046/2020 – w sprawie trybu oceny wniosków w konkursie DAINA 2 
05.06.202044/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków w konkursach krajowych 
31.05.202040/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr 38/2020 dotyczącego ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU 
27.05.202038/2020 – w sprawie ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI 
26.05.202037/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 4 
21.05.202036/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2020 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.03.202015/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2019 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
28.02.202013/2020 – w sprawie wprowadzenia wytycznych dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 
16.12.201984/2019 – Uchylenie Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019 
16.12.201983/2019 – Wprowadzenie procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie Podmiotu 
13.12.201981/2019 – Zasady etyczne Ekspertów NCN 
4.11.201971/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie GRIEG 
16.09.201964/2019 – Regulamin realizacji projektów badawczy, staży i stypendiów 
16.09.201962/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków 
9.09.201961/2019 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) 
30.08.201959/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie IdeaLab 
26.07.201950/2019 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
14.06.201945/2019 – Wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019 
3.06.201943/2019 – Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 3 
3.06.201942/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków 
14.05.201937/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 3 
7.03.201919/2019 – Zmiana szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
9.01.20195/2019 – Imienne powołanie członków Komisji ds. Rzetelności badań naukowych NCN 
4.01.20192/2019 – Powołanie Komisji ds. Rzetelności badań naukowych 
4.01.20194/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze 
12.10.201855/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
20.09.201850/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów NCN w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze 
6.02.20189/2018 – Zmiana w procedurze postępowania w sprawie naruszenia zasad rzetelności naukowej 
16.01.20182/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
16.01.20181/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
13.12.201776/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze 
5.09.201755/2017 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
21.06.201735/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
22.03.201713/2017 – Zmiana nazwy Komisji ds. Integralności Badań Naukowych w Zarządzeniu Dyrektora nr 26/2016 
14.12.201653/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
19.09.201644/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
26.08.201640/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
07.07.201626/2016 – Powołanie Komisji ds. Integralności Badań Naukowych 
15.06.201622/2016 – Wprowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania 
09.06.201621/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
09.06.201620/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
19.02.20164/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
8.01.20161/2016 – Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201564/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
18.09.201549/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201542/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
25.05.201524/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen 
23.02.201512/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201451/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
12.12.201450/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.12.201341/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR 
16.12.201340/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.09.201332/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.03.201316/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201236/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
29.06.201228/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
16.05.201223/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
12.03.20129/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
30.12.201149/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.10.201128/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.07.201113/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 
1.06.201111/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 

Protokoły posiedzeń Rady NCN

Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
7 lipiec 2022 Posiedzenie Rady NCN 7 lipiec 2022 r.  
9 czerwiec 2022 Posiedzenie Rady NCN 9 czerwiec 2022 r.  
12 maj 2022 Posiedzenie Rady NCN 12 maj 2022 r.  
7 kwiecień 2022 Posiedzenie Rady NCN 7 kwiecień 2022 r.  
16 marzec 2022 Posiedzenie Rady NCN 16 marzec 2022 r.  
10 luty 2022 Posiedzenie Rady NCN 10 luty 2022 r.  
13 stycznia 2022 Posiedzenie Rady NCN 13 stycznia 2022 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
9 grudnia 2021 Posiedzenie Rady NCN 9 grudnia 2021 r.  
4 listopad 2021 Posiedzenie Rady NCN 4 listopada 2021 r.  
7 październik 2021 Posiedzenie Rady NCN 7 października 2021 r.  
9 września 2021 Posiedzenie Rady NCN 9 września 2021 r.  
8 lipca 2021 Posiedzenie Rady NCN 8 lipca 2021 r.  
10 czerwca 2021 Posiedzenie Rady NCN 10 czerwca 2021 r.  
13 maja 2021 Posiedzenie Rady NCN 13 maja 2021 r.  
8 kwietnia 2021 Posiedzenie Rady NCN 8 kwietnia 2021 r.  
18 marzec 2021 Posiedzenie Rady NCN 18 marzec 2021 r.  
11 luty 2021 Posiedzenie Rady NCN 11 luty 2021 r.  
14 stycznia 2021 Posiedzenie Rady NCN 14 stycznia 2021 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
21 grudnia 2020 Posiedzenie Rady NCN 21 grudnia 2020 r.  
5 listopada 2020 Posiedzenie Rady NCN 5 listopad 2020 r.  
15 październik 2020 Posiedzenie Rady NCN 15 październik 2020 r.  
10 września 2020 Posiedzenie Rady NCN 10 września 2020 r.  
9 lipca 2020 Posiedzenie Rady NCN 9 lipca 2020 r.  
4 czerwca 2020 Posiedzenie Rady NCN 4 czerwca 2020 r.  
14 maja 2020 Posiedzenie Rady NCN 14 maja 2020 r.  
8 kwietnia 2020 Posiedzenie Rady NCN 8 kwiecień 2020 r.  
20 luty 2020 Posiedzenie Rady NCN 20 luty 2020 r.  
15-17 styczeń 2020 Posiedzenie Rady NCN 15-17 styczeń 2020 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
17 grudnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 17 grudnia 2018 r.  
7-8 listopada 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 listopada 2018 r.  
10-11 października 2018 Posiedzenie Rady NCN 10-11 października 2018 r.  
5-6 wrzesnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 5-6 września 2018 r.  
4-5 lipca 2018 Posiedzenie Rady NCN 4-5 lipca 2018 r.  
7 czerwca 2018 Posiedzenie Rady NCN 7 czerwca 2018 r.  
10 maja 2018 Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2018 r.  
12 kwietnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 12 kwietnia 2018 r.  
8 marca 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 marca 2018 r.  
8 lutego 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 lutego 2018 r.  
16-18 stycznia 2018 Posiedzenie Rady NCN 16-18 stycznia 2018 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
13-14 grudnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 grudnia 2017 r.  
8-9 listopada 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 listopada 2017 r.  
11-12 października 2017 Posiedzenie Rady NCN 12 października 2017 r.  
13-14 września 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 września 2017 r.  
5-6 lipca 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 lipca 2017 r.  
7-8 czerwca 2017 Posiedzenie Rady NCN 8 czerwca 2017 r.  
10-11 maja 2017 Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2017 r.  
5-6 kwietnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 kwietnia 2017 r.  
8-9 marca 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 marca 2017 r.  
8-9 lutego 2017 Protokół posiedzenia Rady NCN  
2 lutego 2017 Protokół posiedzenia Rady NCN  
11-12 stycznia 2017 Protokół posiedzenia Rady NCN  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
15 grudnia 2016 Protokół posiedzenia Rady NCN 15 grudnia 2016 r..  
14 grudnia 2016 Protokół posiedzenia Rady NCN 14 grudnia 2016 r.  
7 grudnia 2016 Protokół posiedzenia Rady NCN  
9-10 listopada 2016 Posiedzenie Rady NCN 9-10 listopada 2016 r.  
12-13 października 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-13 października 2016 r.  
7-8 września 2016 Posiedzenie Rady NCN 7-8 września 2016 r.  
6-7 lipca 2016 Posiedzenie Rady NCN 6-7 lipca 2016 r.  
8-9 czerwca 2016 Posiedzenie Rady NCN 8-9czerwca 2016 r.  
11-12 maja 2016 Posiedzenie Rady NCN 11-12 maja 2016 r.  
13-14 kwietnia 2016 Posiedzenie Rady NCN 13-14 kwietnia 2016 r.  
2-3 marca 2016 Posiedzenie Rady NCN 2-3 marca 2016 r.  
10-11 lutego 2016 Posiedzenie Rady NCN 10-11 lutego 2016 r.  
12-14 stycznia 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-14 stycznia 2016 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
8 grudnia 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
10 listopada 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
13 października 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
8 września 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
30 czerwca 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
9 czerwca 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
12 maja 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
14 kwietnia 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
10 marca 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
4 marca 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
10 lutego 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2011 Protokół posiedzenia Rady NCN  
15 grudnia 2010 Posiedzenie Rady NCN 15 grudnia 2010 r.  

Uchwały Rady NCN

NumerDataTytułPobierz
115/2210.11.2022Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
114/2210.11.2022Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
113/2210.11.2022Otwarcie konkursu na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
112/2210.11.2022Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
111/2210.11.2022Wskazanie osób do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
110/2210.11.2022Opinia dotycząca projektu planu finansowego NCN na rok 2023
109/2224.10.2022Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach NCN MAESTRO 14, SONATA BIS 12
108/2213.11.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach programu QuantERA
107/2213.11.2022Zmiany w zasadach tworzenia i powoływania Zespołów Ekspertów NCN
106/2213.11.2022Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 2
105/2213.11.2022Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 23, PRELUDIUM 21
104/2227.09.2022Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
103/2227.09.2022Wybór Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
102/2223.09.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPND Call 2022
101/228.09.2022Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS 2
100/228.09.2022Wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu WEAVE-UNISONO
99/228.09.2022Zmiana Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
98/228.09.2022Warunki przeprowadzenia międzynarodowego konkursu WEAVE-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu WEAVE w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
97/228.09.2022Zmiana warunków przeprowadzania konkursu WEAVE-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu WEAVE w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
96/228.09.2022Zmiany warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS
95/228.09.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA 18
94/228.09.2022Zmiana warunków przeprowadzania konkursu SONATA
93/228.09.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 24
92/228.09.2022Przeprowadzenie konkursu OPUS 24 w zakresie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy Lead Agency Procedure
91/228.09.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPIAMR-ACTION
90/228.09.2022Przeprowadzenie aparatu międzynarodowego konkursu CHIST-ERA IV Call 2022
89/228.09.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu CHIST-ERA
88/228.09.2022Wyznaczenie ekspertów do oceny wniosków złożonych w programie Polskie Powroty NAWA 2022
87/228.09.2022Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
85/2210.08.2022Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 23, PRELUDIUM 21
84/2225.07.2022Warunki przeprowadzenia programu stypendialnego NCN dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora, realizowanego w ramach Programu Badania Podstawowe w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021
83/2225.07.2022Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
82/2225.07.2022Wykaz ekspertów do oceny wniosków złożonych w programie Profesura NAWA 2022
81/2225.07.2022Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie NCN POLONEZ BIS 2
80/2225.07.2022Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 23, PRELUDIUM 21
79/2218.07.2022Wybór Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
78/2215.07.2022Określenie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju
74/227.07.2022Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Zastępcę Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
73/227.07.2022Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
72/227.07.2022Przeprowadzenie międzynarodowego konkursu BiodivMon: Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society ogłoszonego w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth
71/227.07.2022Wykaz dyscyplin lub grup dyscyplin w ramach których ogłaszane są i przeprowadzane konkursy Narodowego Centrum Nauki
70/227.07.2022Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie POLONEZ BIS 3
69/227.07.2022Zasady współpracy NAWAj i NCN w zakresie przeprowadzenia konkursu PRELUDIUM BIS 4
68/227.07.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 4
67/227.07.2022Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
66/227.07.2022Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2022
65/229.06.2022Wyznaczenie ekspertów do oceny wniosków złożonych w drugiej edycji programu Profesura NAWA 2022 organizowanego przez NAWA
64/229.06.2022Zmiana w składzie zespołu ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursie ARTIQ – Centra Doskonałości AI
63/229.06.2022Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
62/229.06.2022Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
61/229.06.2022List otwarty dotyczący zasad zatrudniania doświadczonych naukowców w grantach NCN
60/229.06.2022Zmiana Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
59/229.06.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu CHIST-ERA
58/229.06.2022Wyskość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 14
57/229.06.2022Wyskość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 12
56/229.06.2022Zmiana podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6
55/221.06.2022Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
54/221.06.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu Partnerstwa BiodivERsA+
53/2230.05.2022Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci HERA-NORFACE
52/2230.05.2022Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN
51/2216.05.2022Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
50/2216.05.2022Zmiana warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS
49/2229.04.2022Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
48/2219.04.2022Opinia w sprawie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej
47/2219.04.2022Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATINA 6
46/2215.04.2022Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
45/227.04.2022Wybór ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursie ARTIQ – Centra Doskonałości AI
44/227.04.2022Zmiana warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy projektów badawczych finansowanych przez NCN w konkursie POLONEZ BIS 2
43/227.04.2022Zmiana warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO
42/227.04.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie CSA WIDERA (Program Horyzont Europa)
41/227.04.2022Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
40/227.04.2022Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6
39/227.04.2022Zasady współpracy NAWA i NCN w zakresie przeprowadzenia programu Polskie Powroty NAWA – edycja 2022
38/2231.03.2022Wybór Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
37/2221.03.2022Warunki przeprowadzania programu NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce
36/2217.03.2022Zasady ustalania wysokości środków finansowych w konkursach NCN na projekty badawcze
35/2217.03.2022Zmiana podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3
34/2217.03.2022Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN
33/2217.03.2022Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
32/2217.03.2022Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2021
31/2217.03.2022Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok 2021
30/229.03.2022Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
29/229.03.2022Wybóru członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
28/222.03.2022Zmiana warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
27/222.03.2022Zmiana regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
26/222.03.2022Zmiana warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM
25/222.03.2022Przeprowadzenie konkursu OPUS 23
24/222.03.2022Zmiana warunków przeprowadzania konkursu OPUS
23/2228.02.2022Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN
22/2223.02.2022Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 22, PRELUDIUM BIS 3, SONATA 17
21/2223.02.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 21
20/2223.02.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 23
19/2210.02.2022Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy projektów badawczych finansowanych przez NCN w konkursie POLONEZ BIS 2
18/2210.02.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 3
17/2210.02.2022Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
16/2210.02.2022Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 6
15/2210.02.2022Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursu POLONEZ
14/2210.02.2022Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
13/2210.02.2022w sprawie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
12/222.02.2022Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 22, PRELUDIUM BIS 3, SONATA 17
11/2228.01.2022Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
10/2220.01.2022Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 1
9/2220.01.2022Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3
8/2217.01.2022Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN
7/2213.01.2022Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie NCN POLONEZ BIS 1
6/2213.01.2022Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 22, PRELUDIUM BIS 3, SONATA 17
5/2213.1.2022w sprawie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
4/2213.01.2022Warunki oraz regulamin przeprowadzenia Naboru wniosków na finansowanie przez NCN Komponentów badawczych w projektach finansowanych w ramach programu „Polskie Powroty NAWA 2021” organizowanego przez NAWA
3/2213.01.2022Zasady współpracy NAWA i NCN w zakresie przeprowadzenia drugiej edycji konkursu Profesura NAWA 2022
2/2213.01.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities Call 2021
1/2213.01.2022Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 6