Dni Narodowego Centrum Nauki


Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie, które odbywa się raz do roku i ma na celu prezentację bogatej oferty konkursowej Centrum. Ideą Dni Narodowego Centrum Nauki jest ich mobilny charakter – każdego roku odbywają się w innej części Polski, dzięki czemu szerokie grono naukowców i osób rozpoczynających karierę badawczą ma okazję zapoznać się z ofertą konkursową NCN. W trakcie obchodów Dni Narodowego Centrum Nauki organizowany jest szereg spotkań tematycznych i dyskusji, a także odbywają się warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Obchody Dni Narodowego Centrum Nauki są również doskonałą okazją do prezentacji wybranych projektów, które otrzymały finansowanie i są w trakcie realizacji.

Kolejne Dni Narodowego Centrum Nauki odbędą się 10-11 maja 2017 r. w Kielcach. Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na warsztaty ukażą się wkrótce.

PROGRAM

10 maja 2017 r.

10.00 – 15.00

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

 • 10:00-12:30 – część I
 • 12:30-13:00 – przerwa obiadowa
 • 13:00-15:00 – część II

Grupa I: AULA B3

Grupa II: AULA B5

Lokalizacja: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Budynek G, ul. Świętokrzyska 15, Kielce

/wstęp po rejestracji

10.00 – 16.00

Warsztaty dla wnioskodawców

Cześć wspólna:

 • 10:00-11:20 – część I
 • 11:20-11:40 – przerwa kawowa
 • 11:40-13:00 – część II

 sala: AULA B4

 • 13:00-13:45 – przerwa obiadowa

Część w podziale na grupy zgodnie z dziedzinami nauk (HS, ST, NZ):

 • 13:45-14:45 – część III
 • 14:45-15:00 – przerwa kawowa
 • 15:00-16:00 – część IV

Grupa HS: AULA B4

Grupa ST: sala A 101

Grupa NZ: sala A 102

Lokalizacja: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Budynek G, ul. Świętokrzyska 15, Kielce

/wstęp po rejestracji

11 maja 2017 r.

08.00 – 12.30

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

 • 08:00-10:00 – część I
 • 10:00-10:15 – przerwa kawowa
 • 10:15-12:30 – część II
 • 12:30-          – obiad

Grupa III: AULA B3

Grupa IV: AULA B5

Lokalizacja: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Budynek G, ul. Świętokrzyska 15, Kielce

/wstęp po rejestracji

8.30 – 12.45

Warsztaty dla wnioskodawców

 • 08:30-10:30 – część V
 • 10:30-10:45 – przerwa kawowa
 • 10:45-12:45 – część VI
 • 12:45-           – obiad

Grupa HS: AULA B4

Grupa ST: sala A 101

Grupa NZ: sala A 102

Lokalizacja: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Budynek G, ul. Świętokrzyska 15, Kielce

/wstęp po rejestracji

10.00 – 15.30

Sympozjum: Znaczenie systemu grantowego dla poprawy jakości badań naukowych w Polsce

część I: Dyskusja z udziałem zaproszonych gości

część II: Prezentacje laureatów konkursów NCN

/wstęp wolny


 

Organizatorzy: