prof. dr hab. Ewa Łokas

Ewa Łokas

prof. dr hab. Ewa Łokas

  • Jednostka: Centrum Astronomiczne PAN im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
 

Absolwentka fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 1992 pracuje w Centrum Astronomicznym PAN im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, gdzie obecnie jest profesorem nadzwyczajnym i członkiem Rady Naukowej. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej otrzymywała stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych. Praca doktorska, obroniona w 1997 roku została wyróżniona I nagrodą w konkursie im. G. Białkowskiego. W latach 1993-1994 oraz 2002-2003 przebywała na stypendiach w Institut d’Astrophysique de Paris. W roku 2004 uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2012 tytuł profesora nauk fizycznych. W tym samym roku została również członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Wypromowała dwóch doktorantów, kilkakrotnie kierowała realizacją projektów badawczych, nawiązując szeroką współpracę międzynarodową, między innymi z Astrophysikalisches Institut Potsdam, Instituto de Astrofisica de Andalucia, Ohio State University i University of Virginia. Wielokrotnie prezentowała swoje wyniki na konferencjach międzynarodowych i seminariach. Jej dorobek obejmuje ponad 70 prac naukowych, które były cytowane w literaturze ponad 2000 razy.

Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się początkowo na zagadnieniach kosmologicznych, ewoluując stopniowo ku coraz mniejszym skalom. Pierwsze prace poświęcone były zastosowaniom rachunku zaburzeń do opisu własności wielkoskalowej struktury Wszechświata. W późniejszym okresie zajmowała się modelowaniem obiektów związanych grawitacyjnie, takich jak galaktyki i gromady galaktyk, w szczególności wyznaczaniem rozkładu zawartej w nich ciemnej materii. Badania prowadzone obecnie dotyczą głównie ewolucji i własności galaktyk karłowatych w otoczeniu Drogi Mlecznej. Sporo czasu poświęca na popularyzację nauki poprzez wykłady i artykuły prasowe. Zajmuje się również tłumaczeniami z angielskiego literatury popularnonaukowej z dziedziny fizyki, astronomii i kosmologii.