Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger

Jan Jacek Sztaudynger

prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger

  • Jednostka: Uniwersytet Łódzki
  • Wydział: Ekonomiczno-Socjologiczny
  • Katedra: Ekonometrii
 

Absolwent ekonometrii na Uniwersytecie Łódzkim (1970), pracownik Instytutu Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Ekonometrii (2012-2016). Za doktorat i habilitację otrzymał nagrody Ministra, a za książkę Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności prac nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. E. Lipińskiego. Profesura (2006). Opublikował 90 prac naukowych.

Pobyty za granicą: na Uniwersytecie Pensylwańskim (referaty z laureatem nagrody Nobla L.R. Kleinem), Centralnym Instytucie Ekonomiczno-Matematycznym w Moskwie i na Uniwersytecie Bońskim. Prezentował referaty w Polsce i 12 krajach, na 130 konferencjach. Członkostwo w: komitecie organizacyjnym konferencji i redakcyjnym „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” (1998- ), Radzie Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów (2001-2002), sądzie konkursu PTE im. E. Lipińskiego (w 2016), Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2010- ).

Wypromował sześciu doktorów. Kierował dziewięcioma projektami centralnymi w zakresie ekonometrycznych modeli wzrostu gospodarczego, nierówności dochodów, kapitału społecznego i integracji europejskiej. Ostatnio zajmuje się kapitałem współpracy (zaufaniem do innych, skłonnością do pomocy i uczciwością) i ich powiązaniami ze wzrostem gospodarczym. Od 2006 r., kiedy urodził się jego pierwszy wnuk, bada związki gospodarki z rodziną (dzietnością, małżeństwami i rozwodami), współzależności rodzinnego kapitału społecznego ze wzrostem gospodarczym i jakością życia.

Żonaty, ma dwóch synów i sześcioro wnucząt.