prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

  • Jednostka: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Wydział: Lekarski, Katedra Patofizjologii

Kierownik Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, lekarz i naukowiec. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Wydziału Lekarskiego w Katowicach 1991 r.). Specjalista chorób wewnętrznych (1999), nefrologii (2003), angiologii (2003), hypertensjologii (2006) i transplantologii klinicznej (2007). Współtwórca programu transplantacji nerki i trzustki na Górnym Śląsku. Wychowanek (1991-2009) Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Metabolicznych (przekształconej później w Klinikę Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych). Od 2014 r. zatrudniony w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej. Autor lub współautor ponad 420 publikacji, w tym 150 w czasopismach międzynarodowych, cytowanych ponad 1600 razy, indeks Hirscha wynosi 22.

Główne osiągnięcia badawcze: wykrycie obniżonego stężenia adiponektyny i renalazy u chorych z nadciśnieniem samoistnym, opisanie częstości nadciśnienia opornego na leczenie w populacji chorych z otyłością trzewną, scharakteryzowanie somatycznych aberracji chromosomalnych w rozroście guzkowym przytarczyc wtórnym do przewlekłej niewydolności nerek i w rakach nerkowokomórkowych rozwijających się w marskich nerkach, opisanie częstości zwężeń tętnicy nerkowej w największej na świecie grupie chorych z nadciśnieniem, randomizowana ocena skuteczności brachyterapii w połączeniu z angioplastyką tętnic nerkowych, scharakteryzowanie prognostycznego znaczenia spektrum przepływu nerkowego we wczesnym okresie potransplantacyjnym, scharakteryzowanie spektrum przewlekłych chorób nerek w populacji chorych w wieku podeszłym (badanie PolSenior), identyfikacja znanych, jak i nowych mutacji: genu zewnątrzkomórkowego receptora wapnia (zespół hiperkalcemiczno-hipokalcjuryczny), genu meniny (zespół MEN-1), jak i LMX1B (zespół paznokciowo-rzepkowy).

Promotor w 7 zakończonych przewodach doktorskich. Kierownik ponad 30 projektów badawczych, w tym finansowanych przez NCN. Członek: Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (członek zarządu), Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (skarbnik zarządu), ERA-EDTA. Członek Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.