prof. dr hab. Maciej Grochowski

Maciej Grochowski

prof. dr hab. Maciej Grochowski

  • Jednostka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wydział: Filologiczny
  • Instytut Języka Polskiego PAN
 

Profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (od 1992) oraz w Instytucie Języka Polskiego PAN (od 2004), dyrektor Instytutu Języka Polskiego UMK (od 1999) i kierownik Zakładu Teorii Języka. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (od 2006), przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN (od 2007), członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (od 2011), członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1989). Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Linguistica Copernicana”, członek komitetów redakcyjnych czasopism „Polonica”, „Studies in Polish Linguistics”, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”. Członek Międzynarodowej Komisji Struktury Gramatycznej Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 1994), sekretarz naukowy komisji (1996-2003), wiceprzewodniczący komisji (2008-2013). Członek Societas Linguistica Europea (od 1986). Referaty na ponad 80 międzynarodowych konferencjach slawistycznych w 12 krajach europejskich. Zainteresowania naukowe: współczesne językoznawstwo polskie i teoretyczne (semantyka, składnia, leksykologia, leksykografia, pragmatyka, lingwistyka tekstu, filozofia języka). Opublikował ponad 250 prac naukowych, w tym 9 monografii. Wypromował 16 doktorów.