Rada Strategiczna sieci QuantERA


W skład 12-osobowej Rady Strategicznej sieci QuantERA (SAB) wchodzą wybitni naukowcy z obszaru technologii kwantowych oraz przedstawiciele przemysłu kwantowego. SAB pełni rolę doradczą w odniesieniu do merytorycznych aspektów realizacji programu, takich jak: tematyczny zakres konkursu QuantERA Co-funded Call 2017, strategia i zasięg współpracy z krajami pozaeuropejskimi, nowe rozwiązań i tendencje w obszarze badań nad technologiami kwantowymi, które mogą mieć wpływ na strategiczne działania programu.

 

Prof.

Alain

Aspect

Institut d'Optique

Francja

Prof.

Stefanie

Barz

University of Stuttgart

Niemcy

Prof.

Tommaso

Calarco

Universität Ulm

Niemcy

Prof.

Nicolas

Gisin

University of Geneva

Szwajcaria

Prof.

Igor

Jex

České vysoké učení technické v Praze

Czechy

Prof.

Peter L.

Knight

Imperial College London

Wielka Brytania

Prof.

Gerd

Leuchs

Max Planck Society

Niemcy

Dr.

Thorsten

Schumm

Vienna University of Technology

Austria

Dr.

Andrew

Shields

Toshiba Research Labs Europe

Wielka Brytania

Dr.

Jiri

Vala

Maynooth University

Irlandia

Prof.

Marek

Żukowski

Uniwersytet Gdański

Polska