Wyniki konkursów ogłoszonych 15 marca 2011


piątek, 7 października 2011

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 roku:

  • na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (konkurs „ogólny”),
  • na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora (konkurs „bez stopnia doktora”),
  • na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora (konkurs „ze stopniem doktora”),
  • na finansowanie projektów badawczych niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych, realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (konkurs „międzynarodowe niewspółfinansowane”).

W celu wyświetlenia statystyk oraz list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

LP - oznacza pozycję na liście rankingowej

Panel:

LP - oznacza pozycję na liście rankingowej

Panel:

LP - oznacza pozycję na liście rankingowej

Panel:

LP - oznacza pozycję na liście rankingowej

Statystyki konkursów

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

Panel Zgłoszone Zakwalifikowane do II etapu Zakwalifikowane do finansowania
NZ1 103 49 22
NZ2 56 22 15
NZ3 88 38 19
NZ4 230 94 57
NZ5 125 66 31
NZ6 68 31 14
NZ7 116 62 32
NZ8 117 58 29
NZ9 268 111 52
ST1 81 52 29
ST2 80 47 26
ST3 114 58 30
ST4 110 50 24
ST5 319 139 64
ST6 116 48 26
ST7 152 69 41
ST8 430 120 65
ST9 52 27 15
ST10 178 74 57
HS1 54 24 20
HS2 165 84 51
HS3 122 66 33
HS4 300 121 91
HS5 98 38 33
HS6 149 64 25
Panel Zgłoszone Zakwalifikowane do II etapu Zakwalifikowane do finansowania
NZ1 37 10 7
NZ2 33 14 8
NZ3 34 12 8
NZ4 85 28 10
NZ5 50 25 11
NZ6 17 8 3
NZ7 42 16 7
NZ8 32 11 6
NZ9 99 33 15
ST1 30 19 11
ST2 14 6 5
ST3 23 6 3
ST4 33 16 10
ST5 124 47 22
ST6 63 30 14
ST7 63 22 10
ST8 145 55 26
ST9 15 7 5
ST10 65 23 12
HS1 23 11 8
HS2 58 27 8
HS3 40 17 9
HS4 142 59 33
HS5 63 17 15
HS6 85 43 23
Panel Zgłoszone Zakwalifikowane do II etapu Zakwalifikowane do finansowania
NZ1 80 36 20
NZ2 66 26 19
NZ3 65 18 14
NZ4 121 50 32
NZ5 91 34 18
NZ6 41 14 7
NZ7 84 31 17
NZ8 83 34 21
NZ9 183 73 34
ST1 65 29 13
ST2 47 27 18
ST3 45 27 13
ST4 94 43 24
ST5 198 101 57
ST6 70 34 21
ST7 69 38 23
ST8 186 83 45
ST9 38 20 10
ST10 153 63 38
HS1 45 18 13
HS2 119 64 36
HS3 100 41 23
HS4 137 55 38
HS5 65 33 27
HS6 163 71 32
Panel Zgłoszone Zakwalifikowane do II etapu Zakwalifikowane do finansowania
NZ 99 50 28
ST 171 78 27
HS 42 30 13

Dalsze kroki postępowania

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.

Prosimy o zwrócenie uwagi na art. 27, pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 617m z późn. zm.), który stanowi, że: „w przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.”

Polityka cookies

Partnerzy