pon., 04/02/2013 - 00:00

Informujemy, że wzór raportu rocznego, cząstkowego oraz końcowego dla projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki uległ zmianie. W związku z powyższym, prosimy o niewypełnianie raportów w formie obowiązujących dotąd dokumentów opracowywanych w programie Word lub innych edytorach tekstu. Tych z Państwa, którzy nie opracowali dotąd raportów według dotychczasowego wzoru, prosimy o skorzystanie z formularzy online, które zostaną udostępnione w systemie OSF do dnia 31 maja 2013 r. Raporty wypełnione wedle wzoru dostępnego dotychczas w systemie OSF i przesłane do NCN zostaną poddane ocenie zgodnie ze standardowa procedurą.

Zgodnie z umowami o realizację i finansowanie projektów, raporty roczne dla projektów, których realizacja rozpoczęła się najpóźniej 1 maja 2012 r. powinny zostać złożone do 31 marca 2013 r. Raporty końcowe powinny zostać złożone w ciągu 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. Ze względu na trwające w OSF prace, związane z udostępnianiem modułu raportów, dla niektórych z Państwa dochowanie tych terminów z równoczesnym zastosowaniem się do powyższych zaleceń dotyczących wykorzystania formularzy elektronicznych nie będzie możliwe.

 

W związku z powyższym informujemy, że:

  • okres przyjmowania raportów rocznych dla projektów, których realizacja rozpoczęła się najpóźniej 1 maja 2012 r.,
  • okres przyjmowania raportów końcowych dla projektów zakończonych do maja 2013 r.

zostaje przedłużony do 31 lipca 2013 r.

Raporty dla projektów przejętych przez NCN z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkursy od 30 do 40 włącznie) składane są na dotychczasowych warunkach z zachowaniem terminów wskazanych w umowach o realizację projektów.