The results of the UWERTURA 2 calls for proposals


31 lipca 2018 r.

List of projects qualified for funding in NCN calls:

  • UWERTURA 2 – fellowship in ERC-funded projects.

Ranking list:

  • Call: UWERTURA
  • Panels: HS, NZ, ST
  • Coordinators: dr Kinga Sekerdej, dr Jerzy Frączek, dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska
  • Date of call announcement: 15th November 2017 r.
No. - means a position on the ranking list.
NoProject titlePrincipal InvestigatorName of entityForeign Host InstitutionGranted funds (PLN)
1Nowe wymiary w ultrazimnych złożonych kwantowych układach molekularnychNew dimensions in ultracold complex quantum molecular systemsdr Michał Józef TomzaUniwersytet Warszawski, Wydział FizykiUniversity of Innsbruck49 160
2EXPMAST: Eksperymentalne testy mechanizów kreujących między-roczną zmienność w reprodukcji drzewEXPMAST: Experimental tests of mechanisms driving variability in reproduction of treesdr Michał BogdziewiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział BiologiiGlobal Ecology Unit CREAF-CSIC-UAB91 840
3Więcej niż grupa, mniej niż gromada: niskoczęstotliwościowe badania nietypowych, małolicznych układów galaktyk przy użyciu interferometru LOFAR i przeglądu LoTSS.More than a group, less than a cluster: low frequency studies o atypical, poor galaxy systems with the International LOFAR Telescope and the LoTSS Surveydr Błażej Stefan Nikiel-WroczyńskiUniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejUniversiteit Leiden, Netherlands96 870
4Społeczności internetowe a systemy legitymizacji wiedzy: alternauka, nauka obywatelska i otwarta współpracaOnline communities and knowledge-legitimation systems: alterscience, citizen science, and open collaborationprof. dr hab. Dariusz JemielniakAkademia Leona KoźmińskiegoUniversidad Complutense de Madrid91 840
5Rzymianie na wschód od Eufratu: interdyscyplinarne badania nad kulturowymi, ekonomicznymi, militarnymi i politycznymi aspektami obecności Imperium Romanum w MezopotamiiThe Romans East of the Euphrates: Interdisciplinary Research on Cultural, Economic, Military, and Political Aspects of the Presence of the Imperium Romanum in Mesopotamiadr Michał Wiktor MarciakUniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-HistorycznyLeiden University49 935
6Strukturalna teoria posetówStructure theory for posetsdr Piotr MicekUniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i InformatykiTechnische Universitat Berlin90 920
7Heterostruktury van der Waalsa oraz nanokompozyty w oparciu o MXeny i heksagonalne warstwowe nanomateriały 2DVan der Waals heterostructures and nanocomposites based on MXenes and hexagonal layered 2D nanomaterialsdr inż. Błażej ScheibeUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanobiomedyczneHumboldt-Universität zu Berlin89 920
8WINDIMPACT - cyklony o ekstremalnej sile przekształcające lasy europejskie w warunkach zmieniającego się klimatu oraz ich długookresowy wpływ na systemy biogeomorfologiczne i gleboweWINDIMPACT - extreme windstorms affecting European forests under climate change and their long-term impacts on biogeomorphic and pedogenic systemsdr Łukasz PawlikUniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o ZiemiUniversity of Reading112 270