List of proposals qualified for financing by the Appeal Committee of the National Science Centre Council


No.Project titlePrincipal InvestigatorName of entityGranted funds (PLN)
1The transparency of sessions of the Sejm and the Senate, and its limitations in the Constitution of the Republic of Polandmgr Katarzyna GórkaUniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji49 810
2Monograph on the musical ensemble and catalogue of musical manuscripts of the Benedictine monastery in Staniątkidr Marcin KonikUniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny243 032
3The Three-Power Pact. A Study of the German Alliance Policy, 1939-1941/42dr hab. Stanisław ŻerkoInstytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego48 950
4Islamism and Pluralism - the Islamist Movements in Egypt and Tunisia after the Arab Springdr Konrad PędziwiatrWyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera191 183
5Logic of language experienceprof. dr hab. Andrzej GrzegorczykUniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii94 800
6X-ray imaging using direct detection in SOI silicon detectorsmgr inż. Sebastian Marcin GłąbAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki149 942
7Is the expression of specific mitochondrial ORFs involved in sex determination and mitochondrial inheritance in Mytilus?dr hab. Artur Stanisław BurzyńskiInstytut Oceanologii PAN650 000
8Studies of the steric zipper motif in the sequence of human cystatin C (Ala52-Asp65)mgr inż. Emilia IłowskaUniwersytet Gdański; Wydział Chemii49 400
9The graphic communication system of pre-Hispanic central Mexico as utilized in calendar-religious books and compared with codices on other subjects. A theoretical approach.dr Katarzyna Mikulska-DąbrowskaUniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii133 800
10The Complex of the so-called North-west Church in Hippos (Sussita), Palaestina Secunda: analysis and synthesis of archaeological data from excavations in 2000-2009dr Mariusz BurdajewiczInstytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Polska Akademia Nauk180 500
11Hades. Obraz zaświatów w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznejmgr Karolina SekitaUniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki85 576
12Normatywność i druga natura. Normatywna konstytucja podmiotu myśli i działaniamgr Leopold Miłosz HessUniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny80 468
13Rola receptorów oreksynergicznych (OX1,OX2), glutaminergicznych typu NMDAR i KAR oraz serotoninergicznych typu 5-HT1A w regulacji aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa in vitro.mgr Paulina Dominika KaźmierskaUniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska98 702
14Formation of spatial heterogeneities on the plama membrane and their impact on cell signalingmgr Marek KochańczykInstytut Podstawowych Problemów Techniki PAN93 600
15Do you know that you do not know? Determinants of 'don't know' responding in memory tasksdr Maciej HanczakowskiUniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny289 380
16New amorphous solvent mixtures and electrolytes for lithium-ion batteriesmgr inż. Marta Małgorzata Kasprzyk-NiedzickaPolitechnika Warszawska; Wydział Chemiczny149 200
17Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej - problematyka ontologiczna i epistemologicznaks. dr hab. Tomasz Paweł StępieńUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny294 628
18Research on the settlement structure and socio-cultural changes in Pueblo culture in the Mesa Verde region, Colorado, USAdr Radosław PalonkaUniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny362 710
19Factors specific for lectin pathway of complement activation in patients with haematological malignancies, receiving autologous haematopoietic stem cell transplantationsdr hab. Maciej CedzyńskiInstytut Biologii Medycznej PAN846 840
20Zniekształcenia poznawcze w zaburzeniach depresyjnych i lękowych. Trening uwagi jako oddziaływanie terapuetycznemgr Marzena RusanowskaUniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny; Wydział Filozoficzny98 540
21Computational model of 2D and 3D trajectories based on generalization of Zermelo problem in navigational Spatial Information Systemsmgr Piotr Marek KopaczUniwersytet Jagielloński; Wydział Matematyki i Informatyki100 000
22The bases of process production of the new generation Mg-Al bimetalic bars with enhanced corrosion resistancedr hab. inż. Sebastian Jerzy MrózPolitechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej599 000
23Reliability and validity of the adaptation to Polish culture of selected tools CHAMPS, PAQE, YPAS measuring physical activity levels among elderly people.dr Magdalena Joanna Król-ZielińskaAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji159 760
24Analysis of models of geophysical surficial fluids and CMIP climate models for veryfication of theirs excitation functions of polar motion with polar motion excitationdr hab. Jolanta NastulaCentrum Badań Kosmicznych PAN462 550
25Novel polyelectrolytes as potential inhibitors of HSV-1 virus - synthesis, properties and mechanism of actionprof. dr hab. Maria NowakowskaUniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii988 400
26Digital edition of the Kalisz district court books from 1587 to 1593mgr Michał GochnaInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN149 890
27Digital Edition of the Kalisz District Court Registers form the turn of the 15th and 16th centurymgr Tomasz Bartosz ZwiązekInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN149 500
28Decodification of private law within the European legal traditionks. prof. dr hab. Franciszek Jakub Longchamps de BerierUniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji369 720
29Distribution, divergent projections and chemical coding of neurons supplying sphincter of Oddi in the piglek. wet. Oliwia TomaszewskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Medycyny Weterynaryjnej98 410
30Automatic analysis of phonetic convergence in speech technology systemsdr hab. inż. Grażyna Maria DemenkoUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Neofilologii695 978
31Specific learning difficulties in reading and spelling - interlingual perspectivedr Marta ŁockiewiczUniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych120 992
32Rationality of law. Tax avoidance as a problem of legal interpretation and legislationdr Hanna Patrycja FilipczykUniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji63 549
33Analysis of the inflammatory role of MCPIP2 using the CRISPR/dCas9-FokI system. Identification of MCPIP2 substrates and interacting proteins, as well as factors controlling MCPIP2 expressiondr hab. Aneta Marzanna KaszaUniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii851 570
34Western Mazovia in the Pre-Roman period as an area of dynamic changes in settlement patterns and cultural landscapemgr Beata Agnieszka JurkiewiczUniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny146 320
35Identification and comprehensive classification of nucleases including human nucleasesdr Krzysztof Flawiusz GinalskiUniwersytet Warszawski; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego900 820
36Stabilization, optimal control and shape optimization in fluid-acoustic wave-structure interaction modelsprof. dr Irena LasieckaInstytut Badań Systemowych PAN280 800
37Development of algorithms for 3D buildings modeling using point clouds from dense image matching.mgr inż. Małgorzata Jarząbek-RychardUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji99 250
38IMINTEG - in search for models of relations between immigration and integration policiesdr hab. Maciej DuszczykUniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Migracjami776 844
39The economic integration of immigrants in a country in the transition phase of the migration cycle - Poland versus selected EU countriesdr Paweł KaczmarczykUniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Migracjami1 169 888
40Caledonian subduction along the Baltoscandian margin (CALSUB)dr hab. inż. Jarosław Maria MajkaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska1 585 000
41Commercial aspects of intellectual property and common commercial policy. The issue of the European Union's exclusive competence in relation to patentable subject-matter regulated by Article 27 on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)mgr Anna Weronika Wilińska-ZelekUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji48 840
42The Repository of the Polish 19th Century Translations of Shakespeare's Plays: the Resources, Translation Strategies and Reception.dr hab. Anna Urszula Cetera-WłodarczykUniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii255 580
43Decays and spectral functions of unconventional mesonsdr hab. Francesco GiacosaUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy606 200
44The importance of cell wall changes occuring within host plant for the Plasmodiophora brassicae infection progressiondr inż. Karolina Alicja StefanowiczInstytut Genetyki Roślin PAN260 233
45Physical activity-mediated stimulation of neurogenesis in methamphetamine abuseprof. dr hab. Michał Jan ToborekAkademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Fizjoterapii678 240
46Identification of new breast cancer susceptibility genes by whole-exome sequencing in the genetically homogeneous Polish populationprof. dr hab. Cezary CybulskiPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej1 999 075
47Efficient Modeling and Optimization Techniques for Solving Computationally Expensive Engineering Design Problemsprof. dr inż. Sławomir Marcin KoziełPolitechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki892 000
48Investigation of the REE abundance and distribution in mineral and thermal waters in Polanddr Adam PorowskiInstytut Nauk Geologicznych PAN ; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy709 320
49Genetically-determined and epigenetically-regulated Ficolin-2 insufficiency in the susceptibility of preterms to infectionsdr hab. Anna Stanisława ŚwierzkoInstytut Biologii Medycznej PAN827 240
50V-MACS: Novel views of the Martian giant canyon systemdr hab. Daniel MegeCentrum Badań Kosmicznych PAN706 560
51THE CIRCULAR ECONOMY CONCEPTION TOWARDS ECO-INNOVATIONS AND SUSTAINABILITY OF REGIONSdr Anna AvdiushchenkoAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania745 504
52Analiza i charakterystyka metylomu jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w stresie suszymgr Karolina Julia ChwiałkowskaUniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska79 784
53Nuclear magnetic resonance at ultra-low and truly-zero magnetic fieldsdr Szymon Tadeusz PustelnyUniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej777 800
54Struktura i właściwości cieplne tlenków A2B2O7 o sieci krystalicznej typu pirochlorumgr inż. Michał StopyraPolitechnika Śląska; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii90 352
55Did meroitic rulers build fortifications? Fortified sites and politics in Upper Nubia during the fall of Meroe and rise of the Kingdom of Alodiadr Mariusz DrzewieckiInstytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk272 742
56Scar pattern analysis method. Testing the procedures.dr Małgorzata Anna KotUniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny441 038
57Advancing methods of signal processing for magnetoencephalographydr inż. Cezary Andrzej SielużyckiPolitechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki620 568
58Ensuring web accessibility in accordance with national and international law as well as WCAG 2.0 guidelines.dr hab. Przemysław PolańskiFundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej94 900
59The application of elicitors in the biofortification of lovage (Levisticum officinale Koch.)dr Urszula Jolanta ZłotekUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii , Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego719 586
60Quantum information in domain of time (QuanTime)mgr Karolina Barbara SędziakUniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej149 300
61Lower Galilee in the Iron Age. Continuity and change in settlement and culture of southern Phoenicia/northern Palestine through 12th - 7th/6th centuries B.C. in the light of pottery evidence from Tell Keisan and other sitesdr Mariusz BurdajewiczUniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny401 486
62Precyzja dotyku u osób zdrowych i z ostrym oraz przewlekłym bólem kręgosłupa lędźwiowegomgr Wacław Marceli AdamczykAkademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Wychowania Fizycznego95 852
63Turbulent dynamics and microphysics in a Stochastic Lagrangian Cloud Modelprof. dr hab. Hanna PawłowskaUniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki959 700
64Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations (BearHealth)dr Djuro HuberInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk910 172
65Wyjazd na 17. Światową Konferencję Sanskrytu w celu wystąpienia z referatem "Juktidipika o pochodzeniu Wed" w ramach specjalnego panelu "Juktidipika: Zdobycie dla sankhji miejsca w indyjskiej historii intelektualnej"dr Ołena ŁucyszynaAkademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny10 673
66Wolności związkowe osób wykonujących pracę w niestandardowych formach zatrudnieniadr Piotr GrzebykUniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji6 261
67Multidisciplinary microregional studies of the Middle Palaeolithic in the south-western Chatkal Range (western Tian Shan piedmonts, Uzbekistan)prof. dr hab. Karol Mieczysław SzymczakUniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny711 490
68Soil wettability as a determinant of splash - the first water erosion phasedr Agata SochanInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk500 200
69Between nationalism and cosmopolitanism: Perceptual and motivational factors shaping constructive patriotismdr Maciej Borys SekerdejUniwersytet Jagielloński2 681 700
70The history of Polish-Lithuanian Union in the years 1492-1569. From the dynastic to the real uniondr Dominik SzulcInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk382 340
71How to Apply Law in Egypt? A Practical Guide for the Roman Judge: A Case-study of P. Oxy. II 237 and Other Papyrological Evidence on Legal Pluralism in the Roman Times.dr hab. Jakub UrbanikUniwersytet Warszawski629 960
72Ancient Egyptian religious iconography of the 21st and the early 22nd Dynasties (XIth-Xth centuries B.C.) based on an set of the coffins with the yellow-grounded decoration in the Egyptian Museum in Cairo and museum collections in Europe and USA.prof. dr hab. Andrzej NiwińskiUniwersytet Warszawski965 884
73Preparation and investigation of multifunctional biomaterials based on nanoapatites for possible application in bone tumor treatment.mgr Paulina Teresa SobierajskaInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk139 580
74Analiza cytomolekularna i fenotypowa oraz ocena odporności na grzyby patogeniczne form pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilops tauschii Cossmgr Maciej Majka

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

100 252
75

Identyfikacja czynników kosztotwórczych procesu leczenia pacjentów z niewydolnością serca w szpitalu

dr Małgorzata Cygańska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Ekonomicznych

10 450
76Structure and properties of lignocellulosic fillers modified in situ during reactive extrusion

dr Aleksander Mateusz Hejna

Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny661 293
77Równania Fredholma i Daugaveta w geometrii przestrzeni Banachadr Paweł WójcikUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny5 500
78

Algebraiczne i geometryczne własności konfiguracji typu Fermata

dr Justyna Anna SzpondUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny16 500
79

Taxation of the energy sector, energy security and sustainable development matters

mgr Mateusz Lewandowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Prawa i Administracji64 867
80

Intentionality of organizational routines

dr hab. Piotr MakowskiUniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania363 933
81The relationship between the violation of provisions of procedural law and incorrectly established findings on which the judgement is based during proceedings before the apellate court in criminal procedure.mgr Marcin Jan KlonowskiUniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji81 057
82Analiza przejścia nadprzewodzącego za pomocą uczenia maszynowegodr inż. Marcin KowalikAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej12 100
83Strategie dekonstruowania i rekonstruowania kulturowo-społecznych wzorców, idei i postaw za pomocą baśniowych konwencji w tekstach kultury XXI wiekudr Weronika Magdalena KosteckaUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki34 219
84Organometallic compounds as selective inhibitors of selected multidrug resistance proteinsdr hab. Damian Nestor PlażukUniwersytet Łódzki, Wydział Chemii1 758 440
85Nazwiska o genezie litewskiej (bałtyckiej) współcześnie używane przez Polaków - kwerenda w kartotece Instytutu J. Litewskiego w Wilniedr Justyna B. WalkowiakUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii7 091
86Atomization of liquids for targeted drug delivery to the respiratory system - mechanisms of droplets formation, transport and depositionprof. dr hab. inż. Tomasz Robert SosnowskiPolitechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej1 189 880
87Porzucanie gruntów rolnych na podstawie zobrazowań satelitarnych Sentinel-2dr inż. Natalia KoleckaUniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii18 591
88The Legal Challenges of Innovative Public Governancedr Natalia Michalina KohtamäkiUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie302 400
89The platform based on nanobody (VHH) against SWI/SNF-type chromatin remodeling complex subunits as the innovative tool for precisely controlled complex innactivation and molecular biology studies.dr hab. Tomasz Jacek SarnowskiInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk1 499 400
90Wpływ rodzaju napełniacza na otrzymywanie cienkich powłok kompozytowych metodą PEDdr inż. Roman JędrzejewskiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie49 730 zł
91Recognition, transport and extraction of salts via modular molecular receptorsdr hab. Jan RomańskiUniwersytet Warszawski1 785 700
92Influence of charge distribution and spin flutuations on critical temperature in high-temperature superconductorsdr Damian RybickiAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk1 984 200
93Umowa dwustronna jako źródło międzynarodowego prawa konsularnegodr Wojciech BurekUniwersytet Jagielloński20 394
94EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW NA BADANIA I ROZWÓJ W KRAJACH GRUPY ASEANdr Paweł Marcin DobrzańskiUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu12 941
95Zastosowanie metod i technik lingwistyki korpusowej w kognitywnej analizie wybranych zjawisk językowychdr Monika SzymańskaInstytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk6 066
96Badanie udziału jonotropowych receptorów glutaminianergicznych w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.dr Małgorzata WolakUniwersytet Jagielloński43 065
97Komodytyzacja usług prawnychdr Karolina ManiaUniwersytet Jagielloński49 848
98Wstęp do metrycznej teorii węzłów w rzeczywistej teorii osobliwości - konsultacje naukowe.dr hab. Maciej Piotr DenkowskiUniwersytet Jagielloński14 338
99Effect of different dietary fatty acids on autophagy induction and metabolic activity in hypertrophic adipocytesdr hab. Małgorzata Katarzyna GajewskaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie896 000
100Onsager's conjecture for general conservation lawsprof. dr hab. Piotr Andrzej GwiazdaInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk468 720
101Publishing research in international English-language academic journals: the examination of challenges and needs of academic writing in English of early-career scholars in Social Sciences and Humanities in Polandmgr Aleksandra Maria SwatekUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu614 392