Analizy


Wnioskodawcy w konkursach NCN w latach 2013-2017

Zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2017 wraz z kategoriami KEJN.

Zestawienie wraz z komentarzem


Badania opinii ekspertów wewnętrznych oceniających wnioski złożone w konkursach NCN

  1. OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7 (opracowanie z kwietnia 2015 r.)

  2. rozstrzygniętych w 2013 roku (opracowanie z sierpnia 2014 r.)


Wnioskodawcy w konkursach NCN w latach 2013-2016

Zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2016 wraz z kategoriami KEJN.

Zestawienie wraz z komentarzem


Wnioskodawcy w konkursach NCN w latach 2013-2015

Zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2015 wraz z kategoriami KEJN.

Zestawienie wraz z komentarzem


Jak współpracuje się z NCN – wyniki badania ankietowego pracowników administracyjnych jednostek naukowych – luty 2014 r.

Badanie wśród przedstawicieli jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych w jednostkach naukowych za obsługę administracyjną i finansową projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCNprezentacja w postaci pliku PDF

Opis badań oraz komentarz NCN do prezentacji


Wyniki badania ankietowego wnioskodawców pierwszych konkursów NCN z 2011 r.

OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1 – prezentacja w postaci pliku PDF

Prezentacja wyników badania ankietowego została zaktualizowana w części dotyczącej pytania „Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2011 r.”