Udział przewodniczącego Rady NCN w wręczeniu Nagrody COPERNICUS


wtorek, 7 czerwca 2016

W dniu 7 czerwca 2016 r. prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN, wziął udział w uroczystości wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody COPERNICUS, przyznawanej przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy polsko-niemieckiej. Uroczystość odbyła się w Warszawie.