Struktura


W sprawach konkursów na finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiów doktorskich uprzejmie prosimy o kontakt z punktem informacyjnym.

W sprawach obsługi finansowanych przez NCN projektów badawczych, staży i stypendiów prosimy o kontakt z pracownikami Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców zajmującymi się poszczególnymi panelami nauk, zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej.

W sprawach związanych z projektami finansowanymi w ramach konkursów 30-40, uprzejmie prosimy o kontakt z opiekunem grantu po stronie NCN, którego dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć w systemie OSF, po zalogowaniu się na indywidualne konto.

Udzielanie informacji

  • dla wnioskodawców: w godzinach 9:00 – 14:00, tel. 12 341 90 00, informacja@ncn.gov.pl
  • dla realizujących projekty: informacji udziela Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców w godzinach 8:30 – 12:30

Rozwiń wszystkie działy »

Zwiń wszystkie działy »

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Anna Marszałek Koordynator dyscyplin 12 341 9170
dr Dorota Kiebzak-Mandera Koordynator dyscyplin 12 341 9153
dr Wiktoria Kudela-Świątek Koordynator dyscyplin 12 341 9173
dr Kinga Sekerdej Koordynator dyscyplin 12 341 9172
dr hab. Wojciech Sowa Koordynator dyscyplin 12 341 9171

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska Koordynator dyscyplin 12 341 9151
dr Weronika Bieniasz Koordynator dyscyplin 12 341 9156
dr inż. Jakub Gadek Koordynator dyscyplin 12 341 9152
dr Marcin Hajduk Koordynator dyscyplin 12 341 9155
dr Szymon Walczak Koordynator dyscyplin 12 341 9157

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Marcin Liana Koordynator dyscyplin 12 341 9161
dr Laura Bandura-Morgan Koordynator dyscyplin 12 341 9163
dr Jerzy Frączek Koordynator dyscyplin 12 341 9165
dr Magdalena Kowalczyk Koordynator dyscyplin 12 341 9160
dr inż. Magdalena Łopuszańska-Rusek Koordynator dyscyplin 12 341 9164

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców – Zespół ds. Nauk o Życiu

Konkurs Panel Imię i nazwisko Telefon
OPUS
PRELUDIUM
SONATA
NZ1 Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym Halina Godek 12 341 9073
NZ2 Genetyka, genomika Joanna Jamróz 12 341 9076
Justyna Mitan-Piłat 12 341 9082
Dariusz Gicala 12 341 9077
NZ3 Biologia na poziomie komórki Tomasz Skóra 12 341 9081
NZ4 Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów Magdalena Nowak 12 341 9085
NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt Elżbieta Baran 12 341 9078
Kamil Szczepanik 12 341 9079
NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt Kamil Szczepanik 12 341 9079
NZ7 Zdrowie publiczne Aleksandra Pietraszek 12 341 9080
Agnieszka Skrzypek 12 341 9074
NZ8 Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym Karolina Mikołajczyk 12 341 9084
NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu Justyna Mitan-Piłat 12 341 9082
Joanna Jamróz 12 341 9076
Dariusz Gicala 12 341 9077
SONATA BIS NZ wszystkie panele Kamil Szczepanik 12 341 9079
HARMONIA NZ wszystkie panele Dariusz Gicala 12 341 9077
MAESTRO NZ wszystkie panele Agnieszka Skrzypek 12 341 9074
SYMFONIA NZ wnioski – wszystkie panele Katarzyna Zabierowska 12 341 9051
projekty – wszystkie panele Karolina Mikołajczyk 12 341 9084
ETIUDA NZ wszystkie panele Halina Godek 12 341 9073
FUGA NZ wszystkie panele Tomasz Skóra 12 341 9081
  Koordynator zespołu ds. Nauk o Życiu Marta Maj-Piechota 12 341 9087
  Kierownik Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców dr Ewa Golonka 12 341 9060
  Zastępca kierownika Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców Teresa Żanowska 12 341 9035

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców – Zespół ds. Nauk Ścisłych i Technicznych

Konkurs Panel Imię i nazwisko Telefon
OPUS ST1 Nauki matematyczne Beata Krasnopolska 12 341 9048
ST2 Podstawowe składniki materii
ST3 Fizyka fazy skondensowanej
ST4 Chemia analityczna i fizyczna Joanna Cebo 12 341 9045
ST5 Synteza i materiały Wioletta Czernatowicz 12 341 9047
ST6 Informatyka i technologie informacyjne Agnieszka Jędrzejczyk 12 341 9050
ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji
ST8 Inżynieria procesów i produkcji Elżbieta Górska 12 341 9044
ST9 Astronomia i badania kosmiczne Anna Wójcikowska 12 341 9052
ST10 Nauki o Ziemi
PRELUDIUM ST1 Nauki matematyczne Katarzyna Zabierowska 12 341 9051
ST2 Podstawowe składniki materii
ST3 Fizyka fazy skondensowanej
ST4 Chemia analityczna i fizyczna
ST5 Synteza i materiały Anna Pilecka 12 341 9058
ST6 Informatyka i technologie informacyjne Ewelina Tłuczek 12 341 9046
ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji
ST8 Inżynieria procesów i produkcji Renata Grądziel 12 341 9053
ST9 Astronomia i badania kosmiczne Joanna Cebo 12 341 9045
ST10 Nauki o Ziemi
SONATA ST1 Nauki matematyczne Anna Pilecka 12 341 9058
ST2 Podstawowe składniki materii Agnieszka Jędrzejczyk 12 341 9050
ST3 Fizyka fazy skondensowanej Renata Grądziel 12 341 9053
ST4 Chemia analityczna i fizyczna
ST5 Synteza i materiały Agata Pachytel 12 341 9043
ST6 Informatyka i technologie informacyjne Ewelina Tłuczek 12 341 9046
ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji
ST8 Inżynieria procesów i produkcji Agata Pachytel 12 341 9043
ST9 Astronomia i badania kosmiczne Magdalena Dobrzańska-Bzowska 12 341 9055
ST10 Nauki o Ziemi
SONATA BIS ST wszystkie panele Judyta Taźbierska 12 341 9057
HARMONIA ST wszystkie panele Magdalena Dobrzańska-Bzowska 12 341 9055
MAESTRO ST wszystkie panele Judyta Taźbierska 12 341 9057
SYMFONIA ST wnioski – wszystkie panele Katarzyna Zabierowska 12 341 9051
projekty – wszystkie panele Karolina Mikołajczyk 12 341 9084
ETIUDA ST wszystkie panele Judyta Taźbierska 12 341 9057
FUGA ST wszystkie panele Agata Pachytel 12 341 9043
  Koordynator zespołu ds. Nauk Ścisłych i Technicznych Anna Mazurkiewicz 12 341 9049
  Kierownik Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców dr Ewa Golonka 12 341 9060
  Zastępca kierownika Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców Teresa Żanowska 12 341 9035

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców – Zespół ds. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

Konkurs Panel Imię i nazwisko Telefon
OPUS HS1 Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości Anna Czerwiec 12 341 9022
HS2 Kultura i twórczość kulturowa Agata Skalik 12 341 9023
HS3 Wiedza o przeszłości Tomasz Chrząszcz 12 341 9024
HS4 Jednostka, instytucje, rynki Agnieszka Jewuła 12 341 9025
Paulina Karteczka 12 341 9029
HS5 Normy i władza Sebastian Bąk 12 341 9026
HS6 Człowiek i życie społeczne Monika Marczyk-Zinkiewicz 12 341 9027
PRELUDIUM HS1 Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości Anna Czerwiec 12 341 9022
HS2 Kultura i twórczość kulturowa Agata Skalik 12 341 9023
HS3 Wiedza o przeszłości Tomasz Chrząszcz 12 341 9024
HS4 Jednostka, instytucje, rynki Michał Horwacik 12 341 9038
HS5 Normy i władza Sebastian Bąk 12 341 9026
HS6 Człowiek i życie społeczne Monika Marczyk-Zinkiewicz 12 341 9027
SONATA HS1 Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości Anna Czerwiec 12 341 9022
HS2 Kultura i twórczość kulturowa
HS3 Wiedza o przeszłości Michał Horwacik 12 341 9038
HS4 Jednostka, instytucje, rynki
HS5 Normy i władza Sebastian Bąk 12 341 9026
HS6 Człowiek i życie społeczne Anna Czerwiec 12 341 9022
ETIUDA
HARMONIA
MAESTRO
HS wszystkie panele Joanna Komperda 12 341 9036
FUGA
SONATA BIS
HS wszystkie panele Sylwia Krzyżek 12 341 9030
SYMFONIA HS wnioski – wszystkie panele Katarzyna Zabierowska 12 341 9051
projekty – wszystkie panele Karolina Mikołajczyk 12 341 9084
  Koordynator zespołu ds. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce Agnieszka Jewuła 12 341 9025
  Kierownik Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców dr Ewa Golonka 12 341 9060
  Zastępca kierownika Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców Teresa Żanowska 12 341 9035

Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr inż. Agnieszka Dobrowolska Kierownik Działu Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów 12 341 9188
Agnieszka Piskór Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów 12 341 9142
Magdalena Michalec Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów 12 341 9141
Beata Samborska Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów 12 341 9148
Karolina Mikołajczyk Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów 12 341 9084
Paulina Karteczka Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów 12 341 9029
Monika Marczyk-Zinkiewicz Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów 12 341 9027
Beata Krasnopolska Młodszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów 12 341 9048
Aneta Głowa Młodszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Tomasz Cupisz Młodszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów

Dział Spraw Organizacyjnych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Iwona Dąbrowska Kierownik 12 341 9102
Justyna Chłopek Starszy specjalista ds. organizacyjnych 12 341 9106
Joanna Kamińska Starszy specjalista ds. zamówień publicznych 12 341 9105
Iwona Wojdyła Specjalista ds. organizacyjnych 12 341 9104
Malwina Wójcik Młodszy specjalista ds. obsługi dziennika podawczego 12 341 9002
Katarzyna Dybek Młodszy specjalista ds. obsługi dziennika podawczego 12 341 9002
Dorota Ramotowska Młodszy specjalista ds. organizacyjnych 12 341 9001
Marta Kaleta Młodszy specjalista ds. organizacyjnych 12 341 9119

Zespół ds. Informacji i Promocji

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Magdalena Duer-Wójcik Koordynator zespołu ds. informacji i promocji 12 341 9118
Anna Bobela Młodszy specjalista ds. informacji i promocji 12 341 9103
Agnieszka Rajda Młodszy specjalista ds. informacji i promocji 12 341 9117

Zespół ds. Teleinformatycznych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Andrzej Czarnota Główny informatyk 12 341 9111
Tomasz Król Starszy informatyk 12 341 9113
Jakub Piotrowski Starszy informatyk 12 341 9112
Michał Niewdana Informatyk 12 341 9114

Samodzielne stanowisko: Główny Księgowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Maciej Wais Główny Księgowy 12 341 9121

Dział Finansowo-Księgowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Ireneusz Kulikowski Zastępca Głównego Księgowego, zastępca kierownika Działu Finansowo-Księgowego 12 341 9122
  FAX 12 341 9120

Zespół Finansowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Paulina Gruca Koordynator Zespołu Finansowego 12 341 9143
Agnieszka Mojkowska Starszy specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych 12 341 9145
Karolina Szklarczyk Specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych 12 341 9149
Agnieszka Górnisiewicz Specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych 12 341 9147
  FAX 12 341 9144

Zespół Księgowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Katarzyna Kocot Zastępca Głównego Księgowego, Koordynator Zespołu Księgowego 12 341 9126
Przemysław Plichta Specjalista ds. obsługi księgowej i finansowej programów międzynarodowych 12 341 9127
Monika Grabka Specjalista ds. rozliczeń finansowo-księgowych 12 341 9128
Barbara Roszko Specjalista ds. rozliczeń finansowo-księgowych 12 341 9129
Agnieszka Kozanecka Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej 12 341 9130

Dział Zasobów Ludzkich

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Sylwia Plona-Zduńczyk p.o. Kierownika Działu Zasobów Ludzkich 12 341 9097

Zespół ds. Kadrowo-Płacowych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Dominika Zając Starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych 12 341 9124
Justyna Zaremba Starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych 12 341 9125

Zespół ds. Obsługi Ekspertów

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Anna Pieprzyk Starszy specjalista ds. rozliczania wynagrodzeń 12 341 9123
Joanna Jonak Specjalista ds. rozliczania wynagrodzeń 12 341 9133
Maciej Pacholarz Specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów 12 341 9028
Michał Boleń Młodszy specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów 12 341 9086
Kamila Przybyłek Specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów 12 341 9037

Kancelaria Rady NCN

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Magdalena Borska Kierownik 12 341 9191
Grzegorz Gilewski Specjalista ds. obsługi administracyjnej Rady NCN 12 341 9193
Jolanta Lisowska Specjalista ds. obsługi administracyjnej Rady NCN 12 341 9192

Zespół Radców Prawnych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Jakub Michaluk Radca prawny, Koordynator zespołu radców prawnych 12 341 9110
Elżbieta Miśkowicz Radca prawny 12 341 9109
Konrad Kacała Radca prawny 12 341 9108

Dział Współpracy Międzynarodowej

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Justyna Woźniakowska Kierownik 12 341 9107
Anna Plater-Zyberk Zastępca Kierownika 12 341 9016
dr Malwina Gębalska Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej 12 341 9017
Sylwia Kostka Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej 12 341 9018

Zespół ds. Kontroli i Audytu

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Katarzyna Likos p.o. kierownika Zespołu ds. Kontroli i Audytu 12 341 9066
Dominika Lewkiewicz Specjalista ds. kontroli 12 341 9067
Rafał Pyrtek Specjalista ds. kontroli 12 341 9068

Zespół ds. Analiz i Ewaluacji

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Michał Kołodziejski Koordynator zespołu ds. analiz i ewaluacji 12 341 9095
dr Katarzyna Stec Starszy specjalista ds. analiz i ewaluacji 12 341 9096

Samodzielne stanowisko ds. Przedsiębiorstw i Pomocy Publicznej

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Barbara Kania-Dec Starszy specjalista ds. przedsiębiorstw i pomocy publicznej 12 341 9032

Samodzielne stanowisko: Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Agnieszka Czoraj Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 12 341 9097

Samodzielne stanowisko: Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Andrzej Czarnota Administrator Bezpieczeństwa Informacji 12 341 9111

Samodzielne stanowisko: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Imię i nazwisko Stanowisko
Ireneusz Micewski Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Polityka cookies

Partnerzy