czw., 29/09/2011 - 15:32

Narodowe Centrum Nauki informuje, że listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów NCN, do których nabór wniosków zamknięto 17 czerwca 2011 roku zostaną opublikowane na stronie internetowej NCN w drugiej połowie października 2011 r.

Jednocześnie informujemy, że decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu środków będą rozsyłane do wnioskodawców po opublikowaniu list rankingowych.