śr., 28/03/2012 - 11:27

23 marca w siedzibie NCN odbyło się spotkanie konsorcjum ASPERA-2 organizującego konkursy na finansowanie  projektów badawczych z zakresu astrofizyki cząstek. Członkowie konsorcjum pod przewodnictwem dr. Thomasa Berghöfera, koordynatora programu, dyskutowali m.in. na temat warunków nowego konkursu, który zostanie ogłoszony w maju tego roku, oraz miejsca astrofizyki cząstek w nowym programie ramowym Horyzont 2020.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele NCN – dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska oraz Anna Plater-Zyberk.