wt., 22/05/2012 - 16:31

Informujemy, że w sekcji "Najczęściej zadawane pytania" opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2012 r.:

  • OPUS 3 - na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 3 - na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 3 - na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora;
  • SONATA BIS 1- na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.