czw., 06/03/2014 - 15:21

Informujemy, że ze względu na techniczne problemy z dostępnością poczty elektronicznej, Narodowe Centrum Nauki przedłuża termin składania aplikacji na stanowisko specjalista ds. kontroli / młodszy specjalista ds. kontroli do dnia 7 marca 2014 r.