Wyniki badań opinii ekspertów wewnętrznych NCN


wtorek, 5 sierpnia 2014

Informujemy, że w sekcji statystyki konkursów dostępne jest streszczenie wyników badań opinii ekspertów oceniających w drugim etapie wnioski złożone w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2013 roku.

Streszczenie wyników badań

Badania obejmowały następujące obszary tematyczne:

  1. praca Zespołu Ekspertów, współpraca z członkami zespołu i z przewodniczącym, przebieg dyskusji podczas posiedzeń i  podejmowanie decyzji;
  2. obowiązujący proces oceny wniosków składanych w ramach konkursów NCN oraz warunki tych konkursów;
  3. jakość i rzetelność pracy koordynatora dyscyplin;
  4. jakość wniosków składanych w konkursie, w ramach którego eksperci oceniali wnioski;
  5. aspekty techniczno-organizacyjne prac Zespołów Ekspertów.

W trakcie badań uzyskano 996 indywidualnych, anonimowych odpowiedzi ekspertów wewnętrznych.