czw., 11/09/2014 - 15:30

Na podstawie uchwały komisji konkursowej, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki z dniem 8 września 2014 r. powołał dra Tomasza Bzukałę na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Biogram dra Tomasza Bzukały