Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora NCN


czwartek, 11 września 2014

Na podstawie uchwały komisji konkursowej, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki z dniem 8 września 2014 r. powołał dra Tomasza Bzukałę na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Biogram dra Tomasza Bzukały