wt., 23/09/2014 - 09:06

W październiku br. konsorcjum CHIST-ERA, do którego należy również NCN, ogłosi otwarcie naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych wpisujących się w poniższą tematykę:

 1. Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems (RTCPS);
 2. Human Language Understanding: Grounding Language Learning (HLU).

Do konkursu będzie można zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech spośród wymienionych krajów:

 • Austrii
 • Belgii
 • Kanady (prowincja Québec)
 • Francji
 • Irlandii
 • Łotwy
 • Polski
 • Rumunii
 • Hiszpanii
 • Szwecji
 • Szwajcarii
 • Turcji
 • Wielkiej Brytanii (tylko w zakresie RTCPS)

Szczegółowe informacje: http://www.chistera.eu/call-2014-pre-announcement.